Sedinţa Consiliului APS din 22 septembrie 2011

Joi seară s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului Asociaţiei Presei Sportive. Au luat parte domnii Dumitru Graur, Vlad Enăchescu, Cătălin Tudose şi Andrei Vochin.

Aflat în componenţă statutară, Consiliul a luat în unanimitate următoarele hotărâri:
1. Stabilirea cotizaţiei bi-anuale pentru legitimaţiile AIPS (2012-2013) în sumă de 45 euro – în condiţiile în care taxa este plătită în contul APS până la data de 31.12.2012. Dacă plata se efectuează după această dată, suma necesară pentru reînnoirea legitimaţiei AIPS va fi de 50 euro, date fiind taxele poştale suplimentare care vor trebui să fie achitate în acest scop. Orice jurnalist care îşi doreşte să devină membru AIPS trebuie în mod obligatoriu să fie şi membru APS.
2. Stabilirea cotizaţiei bi-anuale pentru legitimaţiile APS (de asemenea pentru doi ani calendaristici, 2012-2013), în sumă de 130 RON. Această sumă urmează să fie plătibilă integral pînă la data de 31 martie 2011, valabilitatea noilor legitimaţii fiind până la 31 decembrie 2013.
3. Pentru realizarea legitimaţiilor APS/AIPS, trebuie trimise prin mail, la adresa apsmedia@apsmedia.ro, următoarele:
a) Fotografia viitorului membru, pentru a fi ataşată legitimaţiei.
b) Dovada plăţii taxei sau a taxelor (ordin de plata, virament bancar,
print-screen pentru operatiunile efectuate electronic). Plata se va face
în contul RO71CECEB50343RON0650128 deschis la CEC BANK Cotroceni.
c) O adresă poştală la care să se trimită respectivele legitimaţii.
4. Delegarea dlui Preşedinte Dumitru Graur pentru a participa la cel de-al 75-lea Congres al AIPS, care va avea loc la Innsbruck între 12 şi 16 ianuarie, anul viitor. Totodată, în cazul în care şi alţi membri ai Consiliului APS vor dori să participe la această tradiţională întrunire a gazetarilor sportivi din întreaga lume, ei sunt invitaţi să îşi exprime această doleanţă cât mai curând cu putinţă.
5. În vederea unei mai bune organizări a activităţii, ţinând seama şi de volumul crescut de muncă spre sfârşitul acestui an (noile legitimaţii APS şi AIPS, bilanţul financiar anual etc.), Consiliul a hotărât angajarea unei persoane cu carte de muncă (salariul de 1.000 RON net), care să îndeplinească începând cu data de 1 octombrie a.c. funcţia de secretar tehnic în cadrul APS.

CONSILIUL APS