Cuvântul domnului Dumitru Graur la primirea de către APS a Înaltului Patronaj Regal

Reproducem integral cuvintul de multumire al domnului Dumitru Graur, presedintele APS, pentru deosebita cinste care i-a fost facuta asociatiei noastre prin acordarea Inaltului Patronaj al Majestatii Sale Regelui Mihai I al Romaniei.

Alteţele Voastre Regale,
Stimaţi invitaţi,
Stimaţi colegi de breaslă,

Astăzi Asociaţia Presei Sportive din România trăieste un moment deosebit de important, care marchează semnificativ întreaga sa existenţă.
Asociaţia noastră are o îndelungată tradiţie în mass-media românească şi legături trainice cu activitatea de mişcare fizică şi sport, fiind totodată una dintre cele mai vechi uniunii de breaslă din ţară, dintre cele aflate în activitate! Adunarea Generală de constituire a avut loc la 3 decembrie 1927, iar Statutul asociaţiei prevedea, încă de atunci, citez: „Ocrotirea intereselor morale şi materiale ale ziariştilor sportivi, strîngerea relaţiilor colegiale şi de solidaritate profesională între membrii ei, creşterea prestigiului corporaţiei” (am încheiat citatul), precum şi răspîndirea prin toate mijloacele a educaţiei fizice şi sportului în România, stabilirea de relaţii cu asociaţiile similare din străinătate, afilierea la AIPS. De altfel, în primul comitet al AIPS, care l-a avut ca preşedinte pe ziaristul francez Frantz Reichel, reprezentatul României, A. Keppich avea să fie ales ca membru pentru perioada iulie 1924 – august 1928.
Erau anii în care regatul României cunoştea mari transformări, anii în care Regele Ferdinand, bunicul actualului suveran Mihai I al României, fiind foarte apropiat de fenomenul sportiv, dona terenurile de la Şosea mişcarii fizice, acolo unde s-au ridicat mai apoi stadioanele de rugby şi atletism existente, o oază de sănătate şi fortifiere a tinerilor în mijlocul unei Capitale în plină dezvoltare. În decembrie 1927, cînd APS se înfiinţa, Majestatea Sa Regele Mihai abia împlinea vîrsta de 6 ani, dar devenise deja Rege, succedînd pe tron Regelui Ferdinand.
Sînt ferm convins că înaintaşii noştri, şi am să numesc aici cel dintîi Comitet al APS, din care făceau parte cunoscuţii ziarişti sportive ai vremii Grigore Caracostea (preşedinte), Neagu Boerescu, Nicu Papagheorghe (vicepreşedinţi) şi toti ceilalţi, ar fi mîndri să afle că astăzi, la aproape 85 de ani distanţă de frumoasa iniţiativă a uniunii lor de breaslă, asociaţia pe care au înfiinţat-o intră sub ÎnaltulPatronaj al Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României, reînnodînd o tradiţie ce a fost curmată brutal de autorităţile comuniste timp de aproape 50 de ani.
Faptul că APS primeşte astăzi Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regelui Mihai I, la rîndul său un mare iubitor şi chiar practicant al sportului, în cadrul festivităţilor legate de aniversarea a 90 de ani de la naşterea Majestăţii Sale, este o onoare deosebită, care ne face să fim mîndri şi profund recunoscători.
Conform regulamentului privind conferirea Înaltului Patronaj, acesta reprezintă o recunoaştere a calităţii unei organizaţii, instituţii sau a unui proiect şi reflect totodată interesul membrilor Familiei Regale în domeniul respectiv. Multumim Majestăţii Sale pentru această apreciere.
Sîntem conştienţi că activitatea Asociaţiei Presei Sportive primeşte în acest fel un sprijin de excepţională importanţă, o susţinere morală care ne obligă în acelaşi timp la creşterea exigenţelor în activitatea gazetarilor români şi în promovarea susţinută a valorilor perene ale sportului şi ale olimpismului.
Alteţele Voastre Regale, în numele tuturor gazetarilor sportivi din România, încă o dată, vă mulţumesc!