40 C
Bucharest
Tuesday, July 16, 2024

APS – FILE DE POVESTE

PROCES VERBAL
al Adunării de constituire a Asociației Presei Sportive

Astăzi, 23 februarie (1990), începînd cu ora 14, a avut loc la Sala „Flacăra” de la Casa Presei Libere din București Adunarea de constituire al Asociației Presei Sportive. Au fost prezenți ziariști sportivi din presa centrală și locală, conform tabelului de prezență anexat.
In deschiderea adunării, domnul Aurel C. Neagu, membru de onoare aș Comitetului Asociației Presei Sportive, a făcut un scurt istoric al acestei asociații. Astfel, domnul Neagu a arătat că APS a fost afiliată încă din 1924 la Asociația Internațională a Presei Sportive (doar prin ziariști individuali), fiind membră fondatoare. In anul 1927 devine asociației de sine stătătoare. In perioada 1973-1985, domnul Aurel Neagu a fost membru al Comitetului Executiv aș Asociației Internaționale, iar în anul 1988 nu s-a mai prezentat la alegeri. Cornel Popescu nu a reușit obținerea voturilor necesare, această funcție obținîndu-se pe persoană. Astfel, a fost ales un domn din Malta. APS este singura asociație care, în scopul facilitării profesiunii, a dus o activitate continuă pe stadioanele țării.

Menționîndu-se direcționările activității presei sportive, s-au pus următoarele întrebări:

1. Cîți membri vor fi aleși?
2. Ce relații vor fi între APS și Ministerul Sporturilor? (la această întrebare, domnul Neagu a dat următorul răspuns: „Intre APS și Ministerul Sporturilor vor fi, evident, relații de colaborare” și a exemplificat prin intrarea gratuită la meciuri cu carnetul de ziarist)
3. Sub ce formă au fost presiuni din partea CNEFS? (domnul Neagu a răspuns: „Presiunile au fost exercitate asupra ziarului, nu asupra asociației. Astfel, au fost date „carnetele verzi”).

În continuare, domnul Ovidiu Ioanițoaia a dar citire Regulamentului Asociației. S-au făcut o serie de propuneri. Astfel:
domnul Petre Cristea: propune suprimarea articolului 11, precum și reformularea corectă a articolului 15.
domnul Traian Tomescu: a arătat că drepturile și îndatoririle sînt cele din Statutul ziariștilor. Propune întocmirea unui cod și prevederea unui tribunal de onoare, precum și eliminarea articolului 11.

Ovidiu Ioanițoaia: „APS este o organizație profesională, membră la Uniunea Ziariștilor. Care sunt reporturile dintre acestea? Care este reprezentarea ei acolo? Dînsul arată că această meserie prezintă particularități. E singura din interiorul presei fără duminică liberă, ceea ce implică o recompensare. De asemenea, e singur branșă care circulă în fiecare săptămână de 1-2 ori, fiind necesară punerea în discuție a raporturilor visavi de Ministerul Transporturilor. Totodată, subliniază diferența dintre presa sportivă și săptămînal.

domnul Aurel Neagu răspunde că Societatea ziariștilor nu are încă un statut. Cu prilejul Congresului din luna mai, aceste formulări vor fi puse în discuție.

domnul (Dumitru) Graur pune în discuție articolul 9, problema colaboratorilor. Propune totodată stabilirea unui stagiu.

Horia Alexandrescu propune pre-intrarea în Asociație, stagiul fiind reprezentat printr-o anumită perioadă de timp și un anumit număr de articole. Propunerea este supusă Adunării generale și acceptată prin vot.

Lorin Vasilovici propune ca ziariștii profesioniști, reporteri și ceilalți din Societatea Ziariștilor să primească legitimații de culori diferite și cărți de acreditare în măsura în care conducerea consideră acest lucru.

Domnul Huidan Eduard consideră abuzivă această procedură, arătînd că la Uniunea Scriitorilor s-a renunțat la calitatea de scriitor stagiar. Viitorul consiliu de conducere va avea votul de încredere pentru validarea profesiunii.

Constantin Alexe afirmă că nu s-a dat nici un decret prin care meseria să fie luată. Cît privește celelalte cazuri de tineri, acestea se vor rezolva în conformitate cu regulile ziariștilor.

domnul Geo Raețchi afirmă că un colaborator este membru al asociației din orașul respectiv.

A. Vasilescu pune următoarea întrebare: „Ce se întîmplă cu scriitorii care colaborează ocazional?” (exemplu Fănuș Neagu)

Huidan Eduard arată că la Brașov s-a constituit Filiala ziariștilor, în cadrul căreia o atenție deosebită se acordă ziariștilor sportivi. Regulamentul acestei filiale se referă la schimburile de publicație, la accesul la informație (deficitar încă). Dînsul susține că acreditările în competiții internaționale trebuie să se obțină mai ușor, iar între ziariștii din capitală și cei din provincie nu trebuie să existe diferențieri.

domnul M. Canțăr (Craiova) pune în discuție condiția ziaristului român de provincie. Susține găsirea unei soluții de reprezentare judicioasă a gazetarului sportiv de provincie în această asociație. Astfel, este necesar să fie reprezentate cel puțin principalele zone geografice ale țării.

Aurel Neagu răspunde că legitimațiile se vor da conform aprobării Ministerului Sporturilor.

domnul Ionel Stoica propune alegerea comitetului.
domnul Gh. Mitroi propune ca adunarea să aibă loc după stabilirea statutului APS.
Are loc votarea celor 9 locuri.

V. Căbulea propune mărirea locurilor la 11.
domnul (Constantin) Firănescu arată că la „Gazeta Sporturilor” corespondenții sînt mulți, vechi și cu activitate fructuoasă (exemplu Carol Gruia) și propune eliberarea legitimațiilor de intrare la manifestările sportive și pentru aceștia.
Se votează cele 11 locuri.
domnul Aurel Neagu propune un cadru al Comitetului: un președinte, doi vicepreședinți, un secretar și 6-7 membri.
domnul Căbulea propune alegerea celor 11, ce ăși vor alege președintele, vicepreședinții și secretarul, propunere respinsă.
Aurel Neagu arată că la AIPS alegerile se fac pe fiecare funcție în parte. Vicepreședinții și membrii se votează în bloc, rezultînd deci patru alegeri.

Pentru președinte se fac următoarele propuneri:
Ovidiu Ioanițoaia
Constantin Macovei
Horia Alexandrescu
Octavian Știreanu
George Mitroi
Firănescu
Ioanițoaia, Alexandrescu, Știreanu, Mitroi și Firănescu refuză.

Este ales ca președinte Constantin Macovei.
domnul Macovei mulțumește colegilor pentru încrederea acordată și promite punerea pe picioare a acestei Asociații; de asemenea propune continuarea alegerilor.
domnul Neagu propune fixarea unui cadru pentru următoarele 10 posturi, astfel: 4 din presa centrală, 3 din presa de specialitatea, 3 din presa locală.

Propuneri pentru vicepreședinți:
Eduard Huidan
Ioanițoaia
Geo Raețchi
George Boeru
Horia Alexandrescu
Gh. Mitroi
Au fost aleși ca vicepreședinți:
Ioanițoaia 36 voturi
Mitroi 34 voturi
H. Alexandrescu 31 voturi
Au mai obținu voturi:
Boeru 29 voturi
Raețchi 27 voturi
Huidan 27 voturi
Bocioacă 1 vot
Firănescu 1 vot
Ca secretar a fost ales domnul Geo Raețchi.

Se fac propuneri pentru cei 6 membri:
Boeru
Huidan
Țopescu
Știreanu
Stoica
Căbulea
M. Canțăr
Bodor
Oprea Lucian
Profir
Fântâneanu
domnul Tudor George propune ca scriitorii să fie considerați ziariști independenți și nu simpli colaboratori.

Membrii aleși:
Huidan Eduard
2-3. Boeru și Țopescu
4. Bodor
5. Oprea
6. Știreanu

domnul Timofte propune ca domnul Aurel Neagu să fie președinte de onoare al Asociației, propunere acceptată.
domnul Gh. Vasile invită la un moment de reculegere pentru sportivii dispăruți.

Scopul asociației, așa cum a rezultat din intenția membrilor fondatori este de a asigura acreditarea și accesul reprezentanților organelor de presă la toate activitățile sportive, de organizare a unor acțiuni pentru creșterea nivelului profesional, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale membrilor săi.
Sediul principal al asociației conform hotărîrii exprimate de către membrii asociați va fi în București, str. Vasile Conta nr. 16, cu sucursale în orașele Miercurea Ciuc, Timișoara, Brașov și alte centre în care se va considera necesară înființarea de asemenea sucursale.
Adunarea generală a hotărît ca membrii organului de conducere să se preocupe de înregistrarea ca persoană juridică a prezentei asociații.

Asociația a luat ființă la inițiativa domnilor:

Constantin Macovei, domiciliat în București, Cal. Plevnei nr. 20, sector 1
(semnătură)
Ovidiu Ioanițoaia, domiciliat în București, B-dul Mihai Bravu nr. 291, sector 3
(semnătură)
Horia Alexandrescu, domiciliat în București, B-dul Dacia nr. 47, sector 1
(semnătură)
Gheorghe Mitroi, domiciliat în București, str. Hrisovului nr. 1, sector 1
(semnătură)
George Raețchi, domiciliat în București, str. Tg. Neamț nr. 7, sector 6
(semnătură)
Lucian Oprea, domiciliat în București, str. Barbu Văcărescu nr. 139, sector 2
(semnătură)
Octavian Știreanu, domiciliat în București, str. Iulius Fucic nr. 1, sector 2
(semnătură)
Cristian Țopescu, domiciliat în București, str. Dr. Felix nr. 66, sector 1
(semnătură)

Pentru conformitate

 

[ngg src=”galleries” ids=”16″ display=”basic_slideshow”] 

MINISTERUL SPORTULUI Nr. 0388/17.II.1990
București, 17.II.90

A U T O R I Z A Ț I E

In urma solicitărilor Comitetului de Inițiativă pentru constituirea Asociației Presei Sportive, comitet format din domnii Horia Alexandrescu, Ovidiu Ioanițoaia, Constantin Macovei, Lucian Oprea, Geo Raețchi, Octavian Știreanu – ziariști, avînd în vedere specificul acestei activități și necesitatea organizării sectoarelor de lucru la stadioane și în sălile de sport, Ministerul Sportului autorizează fondarea acestei asociații profesionale.
Propunerile Comitetului de Inițiativă privind scopul, caracterul, mijloacele Asociației Presei Sportive din România corespund noilor realități din țară, constituirea APS reprezentînd o necesitate obiectivă.

MINISTRUL SPORTULUI,
(semnat) Mircea Angelescu

 

Către Judecătoria Sectorului 1 – București
(act aflat la dosarul 952/PJ/1990)

Noi, subsemnații membri fondatori ai Asociației Presei Sportive din România, la care au aderat pînă în prezent 201 ziariști profesioniști, solicităm înscrierea asociației noastre ca persoană juridică, sub această denumire, conform hotărîrii adunării generale de constituire, din data de 23 februarie 1990. Asociația reprezintă interesele ziariștilor, fotoreporterilor, comentatorilor Radio-TV sportivi, avînd un caracter profesional. Ea a fost fondată din necesitatea reglementării activității specifice membrilor săi, care trebuie să dispună de condiții de lucru la stadioane și în sălile de sport, cu (…) activităților sportive curente. Asociația asigură, prin înțelegere cu Ministerul Sportului, acreditarea și accesul reprezentanților organelor de presă la toate aceste activități. Ea își propune, de asemenea, organizarea unor acțiuni pentru creșterea nivelului profesional, precum și în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață a membrilor și asigurării de venituri pentru desfășurarea activității în condiții optime.

Sediul principal al asociației este în București, str. Vasile Conta nr. 16, având sucursale la Miercurea Ciuc, Timișoara, Brașov, al căror sedii urmează să fie stabilite, funcționînd provizoriu administrațiile organelor de presă din localitățile respective.

Actele de constituire și statutul asociației au fost aprobate în adunarea generală din 13 februarie a.c., cînd a fost ales, prin vot secret, consiliul de direcție și administrație, în următoarea componență, toți membrii acestuia fiind ziariști profesioniști:
Constantin Macovei, domiciliat în București, Calea Plevnei 20, în funcția de președinte al APS, redactor șef Gazeta Sporturilor;
Ovidiu Ioanițoaia, domiciliat în București, Bd. Mihai Bravu 291 – vicepreședinte, șef secție Gazeta Sporturilor;
Horia Alexandrescu, domiciliat în București, Bd. Dacia nr. 47 – vicepreședinte, șef secție „Tineretul liber”;
Gheorghe Mitroi, domiciliat în București, str. Hrisovului nr. 1 – vicepreședinte, redactor „Adevărul”;
Geo Gh. Raețchi, domiciliat în București, str. Tîrgu Neamț nr. 7 – secretar general al asociației, șef secție Gazeta Sporturilor;
Lucian Oprea, domiciliat în București, str. Barbu Văcărescu nr. 139 – membru, redactor Rompres;
Octavian Știreanu, domiciliat în București, str. Iulius Fucik nr. 1 – membru, redactor șef-adjunct „Flacăra”;
Cristian Țopescu, domiciliat în București, str. Dr. Felix nr. 66 – membru, director de programe Televiziunea Română Liberă;
Tamas Boldor, domiciliat în București, str. Roma nr. 54 – membru, redactor la „Fiatal Forum”;
Eduard Huidan, domiciliat în Brașov, str. Republicii nr. 19 – membru, redactor la „Gazeta de Transilvania”;
George Boieru, domiciliat în Timișoara, str. Transilvaniei nr. 27, redactor șef „Curierul Sportiv Bănățean”.

Azi, 19 martie 1990. Cererea este semnată de următorii, membrii fondatori ai Asociației Presei Sportive (alăturăm și copii de pe tabele cu semnăturii ale altor membri):
(urmează semnăturile: Ovidiu Ioanițoaia, Horia Alexandrescu, Geo Raețchi, Constantin Firănescu, Lucian Oprea, Andi Vilara, Mihai Trancă, Ioan Novac, Victor Niță, Sorin Satmari, Radu Timofte și Adrian Vasilescu)

DECLARAȚIE

Subsemnatul Geo Gh. Raețchi, domiciliat în București, str. Tîrgu Neamț 7, sector 6, Bl. M6, sc. A, ap. 21, de profesie ziarist, șef de secție la ziarul „Gazeta Sporturilor”, declar prin prezenta că toate sumele operate în libretul CEC 361-208-7634190, emis de filiala Sector 1 la 17 martie 1990, reprezintă mijloacele financiare ale Asociației Presei Sportive din România.

(semnat)
Geo Raețchi

***

Dosar nr. 952/P.J./1990

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI
Sentința civilă nr. 899
Ședința din Camera de consiliu de la 23 martie 1990

Instanța compusă din
Președinte Graur Bogdan Sever
Judecător Bogdănescu Mădălina
Grefier Croitoru Maria

Pe rol fiind cererea de acordare a personalității juridice pentru „ASOCIAȚIA PRESEI SPORTIVE DIN ROMÂNIA”, reprezentată de domnul Geo Gh. Raețchi.
Procuratura a fost reprezentată de doamna procuror Alice Kolisher.
Grefiera de ședință a făcut referatul cauzei relatînd că s-au depus înscrisurile necesare conform dispozițiilor legale.
Reprezentantul asociației a solicitat ca instanța să acorde personalitate juridică și să înscrie asociația în registrul anume destinat.
Reprezentantul procuraturii a pus concluzii de admitere a cererii, întrucît sînt îndeplinite toate condițiile stabilite de actele normative aplicabile.

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată la 21 martie 1990, membrii fondatori ai ASOCIAȚIEI PRESEI SPORTIVE DIN ROMÂNIA au solicitat să se acorde personalitatea juridică asociației și să fie înscrisă în registrul persoanelor juridice.
Față de actele depuse (procesul verbal de constituire, dovada mijloacelor financiare, copia statutului de funcționare și autorizația de funcționare) instanța constată că asociația s-a constituit la data de 23 febr. 1990 avînd ca scop perfecționarea profesională a gazetarilor de sport, asigurarea exercitării profesiunii acestora în cele mai bune condiții în țară și peste hotare, apărarea intereselor profesionale și materiale ale ziariștilor sportivi, ș.a.
Ca urmare instanța apreciază că sînt îndeplinite toate condițiile impuse de decretul lege din 3 ianuarie 1990 al Consiliului Frontului Salvării Naționale, decretul 31/1954, legea nr. 21/1924 și constatînd că numărul membrilor asociației este mai mare de 20, va admite cererea.

Pentru aceste motive
In numele legii
HOTĂREȘTE:

In baza art. 32 din decretul 31/1954, art. 84 și urm. din legea 21/1924 și conform legii 52/1945, admite cererea de înscriere ca persoană juridică a „ASOCIAȚIEI PRESEI SPORTIVE DIN ROMÂNIA”, cu sediul în București, str. Vasile Conta nr. 16.
Acordă personalitate juridică acestei asociații.
Pune în vedere asociației să respecte dispoz. art. 93 din legea 21/1924 în sensul declarării la grefa instanței a oricăror modificări în compunerea organelor de direcție și administrație și atribuțiile lor; schimbarea sediului; orice numire și înlocuire a unei persoane din cadrul conducerii; orice modificare a statutului și, în genere, a organizării sau scopului persoanei juridice, încetarea, dizolvarea, lichidarea persoanei juridice.
Cu recurs în 10 zile de la pronunțare.
Pronunțată în ședința publică de la 23 martie 1990.