40 C
Bucharest
Tuesday, July 16, 2024

1. Cotizaţia pentru obţinerea legitimaţiilor de membru al Asociaţiei Presei Sportive (având valabilitate de doi ani, 2024-2025) este de 300 RON. Această sumă va fi plătită integral, dar numai după confirmarea eligibilității dumneavoastră (în cazul noilor membri), în contul: RO71CECEB50343RON0650128, deschis la CEC Bank, sucursala Domenii, pe numele Asociaţia Presei Sportive (C.I.F. 12139038). Legitimațiile au valabilitate până la 31 decembrie 2025.

2. Pentru emiterea legitimaţiilor, gazetarii trebuie să trimită apoi prin mail, la adresa apsmedia.romania@gmail.com, următoarele documente:

a) Fotografia (în format jpg, tif, bmp), pentru a fi ataşată legitimaţiei (numai pentru noii membri).

b) Dovada plăţii taxei sau a taxelor (ordin de plată, virament bancar, print-screen pentru operaţiunile efectuate electronic).

⇒ Vă rugăm să nu efectuați plata până nu primiți confirmarea eligibilității dumneavoastră.

c) CV şi recomandarea conducerii redacţiei sau a 2 membri APS cu vechime (numai pentru noii membri).

d) Semnarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul profesional al APSR și trimiterea documentului pe adresa noastră de e-mail (documentul îl puteți descărca de aici).

Legitimaţiile vor fi trimise prin poştă la adresele indicate de către beneficiarii din provincie, sau se vor putea ridica personal de la sediul Asociaţia Presei Sportive: str. Vasile Conta nr. 16, etaj III, cam. 318, sector 2, București, CP 020954

(*Există și posibilitatea efectuării plății direct la sediul nostru)

Cum se pot obține legitimațiile AIPS

Cotizația bienală pentru legitimațiile AIPS (valabile 2024-2025) este în sumă de 250 RON. Pentru a obţine legitimaţia AIPS, trebuie mai întâi să accesaţi site-ul Asociaţiei Internaţionale, la adresa: https://www.aipsmedia.com/index.html?page=survey&q=8 şi apoi să urmaţi paşii indicaţi – în funcţie de statutul pe care-l aveţi: membru al AIPS sau nou membru, gazetar doritor de a intra în AIPS.

După ce v-aţi înscris pe site-ul AIPS, puteţi face plata (250 RON) în contul RO71CECEB50343RON0650128, deschis la CEC Bank, filiala Domenii, pe numele Asociaţia Presei Sportive (CIF – 12139038).

Jurnaliştii care doresc să devină membri ai AIPS trebuie în mod obligatoriu să fie şi membri APS.

Calitatea de membru al Asociației Internaționale a Presei Sportive (AIPS) nu poate fi obținută decât în urma obținerii calității de membru activ al Asociației Presei Sportive din România. 

La fel ca în cazul legitimațiilor APS, vă rugăm să ne trimiteți pe email dovada efectuării plății (se poate face o singură plată, APS+AIPS, în cuantum de 550 RON).

Legitimaţiile vor fi trimise prin poştă la adresele indicate de către beneficiarii din provincie sau se vor putea ridica personal de la sediul Asociaţiei Presei Sportive, din str. Vasile Conta nr. 16, etaj 3, cam. 318, sector 2, Bucuresti; telefon: 021 224 0504; secretariat tehnic: Claudia Horneț 0722 218 265; Marian Cărăvan 0745 282 235.