Protocol APS – Federatia Romana de Gimnastica Ritmica

Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, prin dna.Irina Deleanu, şi Asociaţia Presei Sportive (APS), prin dl. preşedinte Dumitru Graur, de cealaltă parte, au convenit să încheie un Protocol, prin care decid să îşi acorde sprijin reciproc, în scopul promovării imaginii gimnasticii ritmice româneşti şi a îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii gazetarilor sportivi.

 

Federaţia Română de Gimnastică Ritmică va beneficia de prioritate pentru găzduirea comunicatelor şi a oricăror alte iniţiative pe care le va dori să le aducă la cunoştinţa publicului pe site-ul APS (www.apsrriedia.ro), ca si de sprijin pentru difuzarea ştirilor în presa de specialitate (ziare de sport şi rubrici sportive TV).

 

FRGR va beneficia, la cerere, de sprijin din partea APS pentru consultanţă de specialitate în organizarea de manifestări sportive sub egida şi în patronajul federaţiei de specialitate.

Federaţia Română de Gimnastică Rimică se angajează să nu permită accesul gratuit la manifestările sportive desfăşurate sub egida acestei federaţii şi să nu elibereze acreditări decît gazetarilor sportivi care pot prezenta o legitimaţie de membru al Asociaţiei Presei Sportive sau al Asociaţiei Internaţionale a Presei Sportive (AIPS). Membrii Asociaţiei Presei Sportive din România vor putea beneficia în exclusivitate, prin aplicarea prevederilor acestui Protocol, de locuri rezervate în spaţiile special amenajate pentru presă.

Asociaţia Presei Sportive îşi exprimă disponibilitatea de a acorda, la cerere, consultanţă de specialitate conducerii FRGR, în scopul organizării facilităţilor necesare pentru activitatea presei la competiţiile şi manifestările sportive organizate sub egida acestei federaţii.

Federaţia Română de Gimnastică Ritmică şi Asociaţia Presei Sportive îşi manifestă de asemenea disponibilitatea de a găsi pe viitor şi alte domenii cu posibilităţi de colaborare, în beneficiul ambelor părţi, ca şi al sportului românesc.

Acest Protocol a fost încheiat in ziua de 22.06.2011, la sediul F.R.G.R. şi este valabil pe o perioadă de 1 an de zile calendaristice, cu posibilitatea reînoirii în momentul expirării lui.