Protocol APS – Federatia Romana de Scrima

Asociatia Presei Sportive si Federatia Romana de Scrima au semnat un protocol de colaborare pe care il redam in cele ce urmeaza.

 

PROTOCOL


Prin prezenta, Federaţia Română Scrimă reprezentată de dna. Preşedinte Ana Pascu, pe de o parte şi Asociaţia Presei Sportive (APS), reprezentată de dl, Preşedinte Dumitru Graur, de cealaltă parte, au convenit să incheie prezentul Protocol, prin care decid să işi acorde sprijin reciproc, in scopul promovării imaginii scrimei româneşti şi a imbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii gazetarilor sportivi.


Federaţia Română de Scrimă va beneficia de prioritate pentru găzduirea comunicatelor şi a oricăror alte iniţiative pe care va dori să le aducă la cunoştinţa publicului pe site-ul APS (www.apsmedia.ro). ca si de sprijin pentru difuzarea ştirilor in presa de specialitate (ziare de sport şi rubrici sportive TV). FR de Scrimă va beneficia, la cerere, de sprijin din partea APS pentru consultanţă de specialitate in organizarea de manifestări sportive sub egida şi in patronajul federaţiei de specialitate.


Federaţia Română de Scrimă se angajează să nu permită accesul gratuit la manifestările sportive desfăşurate sub egida acestei federaţii şi să nu elibereze acreditări decat gazetarilor sportivi care pot prezenta o legitimaţie de membru al Asociaţiei Presei Sportive sau al Asociaţiei Internaţionale a Presei Sportive (AIPS). Membrii Asociaţiei Presei Sportive din România vor putea beneficia În exclusivitate, prin aplicarea prevederilor acestui Protocol, de locuri rezervate in spaţiile special amenajate pentru presă.

 

Asociaţia Presei Sportive işi exprimă disponibilitatea de a acorda, la cerere, consultanţă de specialitate conducerii FR de Scrimă, in scopul organizării facilităţilor necesare pentru activitatea presei la competiţiile şi manifestările sportive organizate sub egida acestei federaţii.


Federaţia Română de Scrimă şi Asociaţia Presei Sportive işi manifestă de asemenea disponibilitatea de a găsi pe viitor şi alte domenii cu posibilităţi de colaborare, in beneficiul ambelor părţi, ca şi al sportului românesc.


Acest Protocol a fost Încheiat astăzi, 21 iunie 2011, la sediul FR de Scrimă şi este valabil pentru perioada 21 iunie 2011 – 12 august 2012.