Raidul aviatic de turism ”Cupa Tempo” – 1936

copertaDumitru Graur

A existat o vreme, între cele două războaie mondiale, în care sportul românesc avea conotaţii aristocrate, fiind implicate o serie de personaje de viţă nobilă, precum Principesele Marina Ştirbey şi Ioana Cantacuzino, Principele Bibescu, celebrul Bâzu Cantacuzino şi alte personalităţi de acest gen. Ideea de a organiza primul raid aviatic românesc i-a venit unchiului meu, Vasile Canarache, director al ziarului „Tempo“ la acea vreme. Mulţumită nepotului său, arhitectul Radu Canarache, am putut intra în posesia unui album de fotografii de o mare frumuseţe, mărturii certe ale evenimentului petrecut în România cu peste 80 de ani în urmă. Prea puţinele date pe care le-am avut la dispoziţie ne-au făcut să ne îndreptăm spre colecţia ziarului „Gazeta Sportului“ – cotidianul Sportului Românesc, cum se intitula la acea dată, unde am găsit ştirea de mai jos. O transcriem integral păstrând ortografia originală, evident cu parfumul unor timpuri, din păcate, demult apuse.

Sâmbătă se desfăşoară un mare raid al aviaţiei noastre turistice Bucureşti‑Constanţa-Galaţi-Cernăuţi

grup-poza-latS’au înscris până acum: Marina Ştirbey, Ioana Cantacuzino, ing. Cociaşu, locot. Abeles, Const. Şuţu, Bob Vârnav, Lucien Levy, Const. Sideri, iar hors-concours principele Bibescu şi Bâzu Cantacuzino. Pentru prima oară a fost organizat la noi în ţară un raid de proporţii mari pentru excelenţii aviatori turişti ai României.
Cursa aceasta, care porneşte dela Băneasa în dimineaţa zilei de Sâmbătă 23 Maiu, se va desfăşura pe o distanţă de 73 km. (este o greşeală de tipar, distanţa reală este de aprox. 722 km!) în patru etape: Constanţa, Galaţi, Iaşi, Cernăuţi.
S’au înscris până acum mai mult de 10 concurenţi între cari în frunte stau cele două principese aviatoare Marina Ştirbey şi Ioana Cantacuzino, excelentul recordman mondial I. Cociaşu, strălucitul as locot. Abeles apoi neîntrecutul Const. Sideri, Const. Şuţu şi Bob Vârnav. Principele G.V. Bibescu, B. Cantacuzino şi L. Levy vor lua parte la raid hors‑concours. Se crede că în cele două zile care au mai rămas până la raid se vor mai înscrie şi alte persoane.
Raidul e organizat de ziarul „Tempo“ care a dotat întrecerea cu o cupă de bronz masiv argintat, un prim premiu de 20.000 lei al directorului său V. Canarache şi al doilea de 10.000 lei. O altă statuie de bronz va fi atribuită de asemeni primului clasat. Cupa „Socec“ va fi oferită aviatoarei care se va clasa cea dintâiu dintre femei.
Pentru clasamentul general se anunţă şi  alte premii. În ceiace priveşte premiile pe etape: la Constanţa, unde sosirea începe Sâmbătă dimineaţa la ora 8, la Galaţi ora 11 dimineaţa, la Iaşi, 3 după masă şi Cernăuţi, 6 d.m. autorităţile locale pregătesc o frumoasă primire pe aerodromurile respective.
Atât publicul spectator cât şi ceilalţi cetăţeni ai oraşelor Constanţa, Galaţi, Iaşi şi Cernăuţi vor avea prilejul să vadă prima dată pe toţi aşii aviaţiei noastre, în acelaşi timp, în localitatea lor.
Aerodromul regal român sub al cărui patronaj şi control se face acest important raid, a luat toate măsurile pentruca sosirile şi plecările, calculaţiile şi alimentarea să se facă în cele mai perfecte condiţiuni pe toate aerodromurile din ţară.

Gazeta Sporturilor, mai 1936

poza-inalt-1

poza-inalt-2