Orasele candidate pentru J.O. 2020

Comitetul International Olimpic (CIO) a anunţat că la încheierea termenului limită de primire a candidaturilor (15 februarie a.c.), oraşele Istanbul (Turcia), Tokyo (Japonia), Baku (Azerbaijan), Doha (Qatar) şi Madrid (Spania) au înaintat cererile de intenţie pentru găzduirea Jocurilor celei de-a XXXII-a ediţii a Olimpiadei, în 2020.

Aceste cereri prezintă toate datele necesare pentru ca dosarele să fie analizate de CIO, procedurile de desemnare intrând cu această ocazie în prima fază. Dosarele urmează să fie atent studiate de o comisie special alcătuită, care va întocmi un raport pentru Biroului Executiv al CIO, care se va reuni în luna mai, la Quebec City. Abia după acest congres Comitetul Executiv CIO va decide care dintre oraşele numite mai înainte vor fi acceptate drept candidate pentru găzduirea JO din 2020 şi vor putea intra în faza a doua de examinare a dosarelor.

Desemnarea oraşului care va găzdui Olimpiada anului 2020 va avea loc la 7 septembrie 2013, în timpul sesiunii CIO de la Buenos Aires, în Argentina.