NOILE LEGITIMAŢII APS ŞI AIPS

1. Cotizaţia bienală pentru obţinerea noilor legitimaţii de membru al Asociaţiei Presei Sportive (valabile doi ani, 2018-2019), este în sumă de 140 RON. Această sumă va trebui să fie plătită integral în contul: RO71CECEB50343RON0650128 deschis la CEC Bank, sucursala Domenii, pe numele Asociaţiei Presei Sportive din România (C.I.F. – 12139038). Noile legitimaţii au valabilitate până la 31 decembrie 2019.

2. Cotizaţia bienală pentru legitimaţiile Asociaţiei Internaţionale a Presei Sportive (valabile 2018-2019) este în sumă de 50 euro. Pentru a obţine legitimaţia AIPS, trebuie mai întâi să accesaţi site-ul Asociaţiei Internaţionale, la adresa: http://www.aipsmedia.com/index.php?page=getcard şi apoi să urmaţi paşii indicaţi – în funcţie de statutul pe care-l aveţi: membru al AIPS, sau nou membru, gazetar doritor de a intra în AIPS.

După ce v-aţi înscris pe site-ul AIPS, puteţi face plata în lei (50 euro la cursul zilei in care se face plata), pe contul: RO71CECEB50343RON0650128, deschis la CEC Bank, filiala Domenii, pe numele Asociaţiei Presei Sportive (CIF – 12139038).

Se recomandă plata online sau prin mandat poştal. Jurnaliştii care doresc să devină membri ai AIPS trebuie în mod obligatoriu să fie şi membri APS.

3. Pentru emiterea legitimaţiilor APS/AIPS, trebuie să trimiteţi apoi prin mail, la adresa apsmedia.romania@gmail.com, următoarele documente:

a) Fotografia dvs., pentru a fi ataşată legitimaţiei (numai pentru noii membri).

b) Dovada plăţii taxei sau a taxelor (ordin de plată, virament bancar, print-screen pentru operaţiunile efectuate electronic).

Legitimaţiile vor fi trimise prin poştă la adresele indicate de către beneficiarii din provincie, sau se vor putea ridica personal de la sediul Asociaţia Presei Sportive: str. Vasile Conta nr. 16, etaj II, cam. 218, sector 2, Bucuresti; telefon: 021 224 0504; secretariat tehnic: Liliana Chiriac (tel. 0744 382 123).