Lupta CIO impotriva pariurilor ilegale din sport

Cea de-a treia întâlnire a Grupului de Acţiune Împotriva Pariurilor Ilegale din Sport a avut loc la începutul acestei luni la Lausanne, încheindu-se cu aprobarea unei liste de măsuri menite să aducă acest aspect la cunoştinţă, să îmbunătăţească monitorizarea şi analiza, precum şi să încurajeze adoptarea de legi şi reguli care să combată această problemă.

Acest Grup, înfiinţat pe 1 martie 2011, a adunat recomandări făcute de către sub-grupuri de experţi şi care sunt centrate pe trei mari aspecte: educaţia; monitorizarea şi analiza; legislaţia şi regulile.

Fiind alcătuit din reprezentanţi ai sportului mondial, guvernanţi, organizaţii internaţionale şi operatori de pariuri, Grupul a sprijinit următoarea serie de propuneri şi metode:

Legat de educaţie:
• Încurajarea tuturor membrilor mişcării sportive să folosească programele şi uneltele existente pentru a-i informa pe sportivi şi anturajul acestora cu privire la pariurile ilegale.
• Identificarea tuturor mijloacelor care care ar putea fi dezvoltate, în special prin colaborarea cu autorităţile naţionale şi agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite, pentru a a atinge audienţa maximă.

Cu privire la monitorizarea şi schimbul de informaţii:
• Sprijinirea eforturilor Consiliului Europei şi ale autorităţilor publice regionale, în conjuncţie cu CIO şi ONU, pentru a stabili o reţea de schimb de informaţii între autorităţile care reglementează pariurile la nivel naţional, cu scopul de a include şi alte autorităţi naţionale în viitor, în special din statele din afara Europei.
• Continuare, sub egida CIO, a schimburilor de experienţa cu privire la:
– crearea unui sistem comun de comunicare şi schimb de informaţii între diverşii operatori de pariuri; 
– împărtăşirea de informaţii cu autorităţile naţionale, organizaţiile internaţionale (de exemplu, Interpolul), şi operatorii de pariuri, precum şi cu lumea sportului pe parcursul competiţiilor şi investigaţiilor disciplinare.

Cu privire la legislaţie:
• Încurajarea statelor să emită legi care să ajute la combaterea pariurilor ilegale în mod eficient.
• Recomandarea către cei implicaţi în lumea sportului să-şi modifice regulamentele interne pentru a fi eficienţi la nivelul sancţiunilor şi combaterii tuturor formelor de trişare din lumea sportului.
• Determinarea, în cooperare cu Comisia de Disciplină a ONU, Interpolul şi instituţiile europene relebante, a celor mai bune mijloace de a produce recomandări pentru convenţiile internaţionale legate de pariurile ilegale. Solicitarea către toate Guvernele de a transforma pariurile ilegale în infracţiuni.

Grupul a aprobat şi formarea unei unităţi de monitorizare, al cărei rol va fi acela de a urmări progresul implementării acestor recomandări. Aceasta va raporta descoperirile la următoarea şedinţă a Grupului.

Preluare de pe site-ul Comitetului International Olimpic
Traducere: Catalin Fainisi