Filiale APS

În scopul îmbunătăţirii activităţii Asociaţiei Presei Sportive şi a adaptării statului său la situaţia reală, impusă de asemenea de prezenţa tot mai slabă a asociaţiei în teritoriul naţional, Consiliul APS decide modificarea în consecinţă a statutului său, prin înfiinţarea a 8 filiale pe zone regionale, corespunzînd euro-regiunilor României (concept UE), după cum urmează:

1) Filiala Nord-Est: judeţele Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău şi Vaslui;
2) Filiala Sud-Est: judeţele Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Buzău, Constanţa;
3) Filiala Sud-Muntenia: judeţele Prahova, Dîmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman;
4) Filiala Sud-Vest Oltenia: judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj;
5) Filiala Vest: judeţele Arad, Caras-Severin, Hunedoara şi Timiş;
6) Filiala Nord-Vest: judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj;
7) Filiala Centru: judeţele Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi Braşov;
8) Filiala Bucureşti-Ilfov: Muncicipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.
Acolo unde există posibilităţi, filialele regionale vor putea afilia subfiliale judeţene, formate prin voinţa membrilor APS de pe teritoriul judeţelor care fac parte din teritoriul regiunii/zonei respective.

COMITETUL DE CONDUCERE A APS Conform noului statut, fiecare filială regională (inclusiv zona 8) va avea cîte un reprezentant în Comitetul de conducere a APS. În total, Comitetul de conducere (organism nou înfiinţat) avea avea, după modificările de statut necesare, o componenţă de 15 persoane: cei 8 preşedinţi de filiale regionale şi cei 7 membri aleşi în Consiliul APS. Fiecare preşedinte de filială va avea un vot în Comitetul de conducere a APS, reprezentînd voinţa tuturor membrilor APS din filiala regională respectivă. Deciziile se vor lua democratic, prin vot, la o eventuală egalitate de voturi urmînd să decidă opinia preşedintelui APS. Va fi prevăzută în mod clar imposibilitatea ca o persoană aleasă în Consiliul APS să fie în acelaşi timp şi reprezentant al unei filiale regionale. Dacă lucrul acesta totuşi se va petrece, şeful filialei respective va fi obligat să-şi dea demisia din postul regional, iar la nivelul filialei se vor organiza noi alegeri pentru ocuparea postului de preşedinte.
Iată ce prevede noul Statut al APS (aflat acum în faza de validare) în legătură cu această foarte importantă modificare: Art. 25. Comitetul de conducere a APS este format din cei 7 membri alesi ai Consiliului APS si din cei 8  presedinti in exercitiu ai filialelor regionale ale APS, in total 15 membri. 

Art. 26. Atributiile principale ale Comitetului de conducere sunt urmatoarele:
1. adopta modificarile aduse Statutului;
2. dezbate darile de seama anuale prezentate de presedintele APS si stabileste principalele masuri in vederea indeplinirii activitatii asociatiei;
3. adopta sau aproba orice alte masuri necesare indeplinirii scopurilor asociatiei;
4. urmareste si analizeaza activitatea filialelor regionale ale APS;
5. aproba obtinerea calitatii de persoana juridica a filialelor regionale;
6. initiaza si intreprinde actiuni ale APS in teritoriu;
7. face propuneri catre Consiliul APS pentru primirea in asociatie a jurnalistilor care activeaza in teritoriu;
8. adopta initiative in domeniul anchetelor de opinie regionale;
9. face propuneri si acorda titlurile de “Presedinte de onoare al APS” si “Membru de onoare al APS”;
10. alege Comisia de cenzori a APS pe o perioada de 4 ani.

Art. 28. Hotararile Comitetului de conducere se adopta cu majoritate simpla a voturilor exprimate, in afara adoptarii modificarilor Statutului, cand hotararea se va lua cu o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor comitetului.

Art. 29. Calitatea de membru in Comitetul de conducere inceteaza prin:
1. neparticiparea la activitatile Comitetului pe o perioada mai mare de 6 luni;
2. demisie;
3. incetarea calitatii de membru APS.In cazul incetarii calitatii de membru in Comitetul de conducere, postul ramas vacant va fi ocupat, pe perioada ramasa pana la urmatoarele alegeri ordinare, de o persoana desemnata de filiala regională din care facea parte fostul membru.

 

Aşadar, fiecare filială regională urmează să se organizeze în viitorul  apropiat, în urma unor şedinţe de alegeri la care vor participa preşedintele în exerciţiu al APS, ca şi alţi 1-2 membri ai Consiliului. Se vor alege preşedintele filialei regionale şi membrii biroului regional, în componenţa a 4-5 membri. La alegeri vor putea participa toţi membrii APS din regiunea/zona respectivă.
La alegerile care desemnează Consiliul APS va putea participa oricare membru al APS din teritoriu, inclusiv membrii APS din filiala Bucureşti-Ilfov (zona 8). În cazul în care este ales, un membru al Consiliului nu va putea ocupa în acelaşi timp şi o funcţie în filiala regională din care face parte. Comitetul de conducere a Asociaţiei Presei Sportive va avea cel puţin o întîlnire anuală în componenţa completă: cei 7 membri aleşi ai Consiliului, plus cei 8 reprezentanţi ai filialelor regionale. Consiliul APS îi poate invita la şedinţele sale obişnuite pe reprezentanţii fililalelor regionale, aceştia avînd rol consultativ. Preşedintele poate convoca Comitetul de conducere şi cu alte prilejuri, dacă consideră că în activitatea Asociaţiei poate fi benefică o astfel de adunare. De asemenea, Comitetul de conducere poate fi convocat şi în mod excepţional, dacă minimum 50 la sută dintre membrii ei o solicită.
Din 4 în 4 ani, Adunarea Generală de alegeri a APS deleagă Comitetul de conducere cu atribuţii de organizare şi control a întreagii activităţi a asociaţiei pentru următorul mandat. La şedinţa de alegeri, fiecare filială va comunica oficial voturile sale, exprimate în urma opţiunilor democratice ale membrilor APS din zona respectivă. În acest scop, în teritoriu (inclusiv zona 8) vor avea loc în prealabil şedinţe pentru stabilirea opţiunilor zonei/filialei, votîndu-se pe listele de candidaţi validate de Consiliul APS. La aceste şedinţe ale filialelor regionale va participa cel puţin un membru al Consiliului.
Aceste modificări de statut vor intra în vigoare imediat după înscrierea la Judecătorie a menţiunilor necesare.
PREŞEDINTE,
Dumitru Graur