AIPS urmăreşte o abordare specială pentru noul jurnalism sportiv

Federaţiile naţionale şi cele internaţionale, organizaţiile majore ale sportului mondial au dezbătut modalităţile de cooperare pentru întîmpina efectele noului jurnalism (New Media) în gazetăria sportivă.

Jurnalismul sportiv a fost serios afectat de creşterea rapidă a gazetările de tip social, astfel încît ziariştii profesionişti se simt concuraţi cel puţin din punct de vedere a rapidităţii cu care ştirile apar pe numeroasele site-uri sportive sau bloguri.

 

Ultimele două ediţii ale congresului AIPS, cel din Antalya 2010 şi cel de anul acesta, de la Seul, au luat foarte serios în discuţie apariţia noului jurnalism şi consecinţele asupra gazetăriei sportive. În consecinţă, preşedintele AIPS, Gianni Merlo, a decis înfiinţarea unui comisii, în măsură să stabilească criterii pentru analizarea corespunzătoare a noului jurnalism, ca şi pentru a ajuta federaţiile sportive de pretutindeni şi organizatorii competiţiilor sportive să înţeleagă ce înseamnă cu adevărat un website sportiv.

Comisia este prezidată de dl. Steve McAllister Editorul şef pentru Sport de la Yahoo Canada şi îi mai cuprinde pe domnii Rik Lamoral de la Asociaţia Presei Sportive din Belgia, care este Secretarul acestei comisii, Keir Radnedge de la site-ul SportsFeatures.com şi Evelyn Watta de la sportsnewsarena.com din Kenya. Secretarul General al AIPS, Roslyn Morris – Australia, este supervizor din partea AIPS.

Această echipă a ţinut prima sa reuniune la Lausanne, în ianuarie 2011, şi a prezentat draft-ul intitulat „Profilul Media Online” stabilit de AIPS şi „Criterii AIPS pentru recunoaşterea producţia jurnalistică de wibsite” la Congresul AIPS de la Seul.

 

Iată mai jos, în mod condensat, criteriile generate de AIPS pentru media online:

• Un website poate solicita recunoaştere şi acceptare din partea AIPS, ca indentitate şi statut de:

– Un website independent sau

– O extensie a provenită dintr-o companie multimedia deja existentă (cotidian, magazin săptămînal, TV).

• Acest website trebuie să aibă poziţia şi structura unei unităţi independente cu răspundere juridică pentru editorul său.

• Site-ul OMNISPORT trebuie să fie recunoscut şi înregistrat oficial ca un organ jurnalistic adevărat şi de către Asociaţia naţională a jurnaliştilor profesionişti national şi/sau de autorităţile competente în probleme presei din ţara respectivă.

• Un site MULTISPORT sau MONOSPORT specializat trebuie să fie de asemenea autorizat de către federaţiile sportive nationale/internationale din domeniul respectiv. Reguli specifice şi/sau reguli suplimentare urmează să fie negociate între AIPS (sau secţiile sale continentale) şi diferitele federaţii/asociaţii sportive internaţionale.

• Website-ul trebuie să fie deplin operabil şi online după regulament pentru cel puţin 2 ani. Noile site-uri înfiinţate pot cere exceptarea de la acest regulament doar prin intermediul Asociaţiilor naţionale ale presei sportive.

• Website-ul trebuie să funcţioneze şi să producă ştiri online 24h – 7/7.

• Producţia site-ului trebuie să ofere cititorilor ştiri un conţinut propriu, la un nivel profesional ridicat. Toate ştirile care au sursă de informaţie diferită, chiar dacă ele sînt editate, vor trebui să menţioneze sursa de inspiraţie.

• Site-urile a căror funcţionare de bază este redirecţionarea pentru ştirile de genul conţinutului copy/paste, chiar fiind uşor editat/modificat, nu pot fi recunoscute ca un organ de presă (press medium).

• Site-urile fanilor, cele ale diferiţilor sponsori, site-urile promoţionale sau cele legate deun anumit eveniment sportiv nu vor fi recunoscute drept organisme de presă (press medium).

• Blog-urile sînt acceptate ca jurnalism public atunci cînd ele funcţionează împreună (integrat) cu un organ de media recunoscut în mod oficial.

• Website-ul poate utiliza numai sursele remunerate şi oficiale de presă (agenţii, freelancerii profesionişti, stagiari), ca surse autorizate pentru conţinutul lor (text şi foto). Celelalte surse pot fi folosite doar în cazul în care cele oficiale nu pot fi accesate. In aceste cazuri sursele alternative trebuie să devină foarte evident individualizate.

• Editorii care dau viza finală a textului înaintea postării lui pe Net, trebuie să aibă în mod obligatoriu o calificare jurnalistică profesională recunoscută.

• Website-ul trebuie să obţină recunoaşterea Asociaţiei oficiale a jurnaliştilor sportivi, aflată în structura fiecărui continent/ţară de către AIPS (sau filiala continentală a AIPS). Site-urile nou înfiinţate pot cere exceptarea doar prin intermediul Asociaţiilor naţionale ale presei sportive.

• Website-ul trebuie să aibă o audienţă sau un impact la nivelul tirajului cotidianelor naţionale din ţara rerspectivă. Dacă este posibil, ele trebuie să aibă numărul de accesări/vizitatori înregistraţi oficial şi supervizaţi numeric de fiecare continent/ţară din structura AIPS (sau filiala continentală a AIPS) Pentru site-urile specializate relevanţa impactului media va trebui să fie certificat de federaţiile naţionale/internaţionale de profil şi de către Asociaţiilor naţionale ale presei sportive.

• Vizibilitatea suportului comercial/promoţional care însoţeşte ştirile nu trebuie să deranjeze sau să domine din punct de vedere optic şi/sau al dimensiunilor conţinutul jurnalistic propriu-zis.

• Un website care nu întruneşte criteriile de recunoaştere ca atare de către AIPS poate solicita pentru un  statut de „Gazdă a presei”, cu acces limitat şi facilităţi reduse pentru desfăşurarea activităţii sale la o manifestare sportivă anumită.

 

Material cules din Revista AIPS