Sportul – prim vector de imagine pentru România

În numărul trecut, revista ”Sport în România” a publicat partea a treia din Cartea Albă a Sportului, în care Gabriela Szabo a anunţat măsurile imediate pe care MTS intenţionează să le ia pentru a stopa declinul sever al sportului din România şi a-l repune pe un trend ascendent, cu obiectiv imediat RIO 2016. Acum vă prezentăm planurile şi proiectele ambiţioase ale MTS pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sportul românesc.

Ministerul Tineretului şi Sportului este preocupat permanent de identificarea soluţiilor optime de reformare a sportului românesc, de corelarea legislaţiei naţionale cu cea europeană, în conformitate cu Declaraţia de la Nisa, Tratatul de la Lisabona, Carta Albă a Sportului, precum şi de implementarea planului de acţiune „Pierre de Coubertin”, cu scopul de a contribui la realizarea aspiraţiilor de creştere economică a ţării. Subliniem încă o dată faptul că sportul reprezintă un vector de imagine pentru ţara noastră, asigurând promovarea şi dezvoltarea imaginii României în afara graniţelor.

Revista Sport in Romania Nr. 17–februarie 2015.