PROTEST A.P.S. FAŢĂ DE UN ABUZ

Consiliul Asociaţiei Presei Sportive îşi exprimă opinia în legătură cu îngrădirea dreptului la informare şi protestează faţă de neaşteptata decizie a S.C. RCS-RDS, care deţine postul de televiziune Digi TV, de a înlătura orice televiziune concurentă de la meciurile ligii naţionale de fotbal.

În fapt, conform Legii nr. 504/2002, a audiovizualului, “Orice persoană are dreptul de a primi informaţii pe cale audio sau audiovizuală cu privire la orice problemă sau eveniment de interes public”. Este ceea ce compania RCS-RDS a decis să încalce flagrant prin emiterea unui recent Comunicat, din care cităm: “…vă solicităm (…) să fie interzis accesul altor posturi TV în perimetrul bazelor sportive(…) precum şi interzicerea altor posturi TV de a utiliza infrastructura de comunicaţii din cadrul bazelor sportive pentru conectarea mijloacelor de înregistrare audio-video în scopul transmiterii în direct sau decalat, prin orice mijloc tehnic.” (Adresa nr. 629/30.03.2012, semnată de Director general Alexandru Oprea, către Preşedintele LPF, Dumitru Dragomir).

Ca urmare, Liga Profesionistă de Fotbal, sub semnătura secretarului său general, Valentin Alexandru, s-a conformat rapid, emiţând la rândul său o Notificare (nr. 630 din aceeaşi zi, 30 martie a.c.) prin care impune cluburilor afliliate: “… să ia toate măsurile necesare pentru respectarea drepturilor dobândite de S.C. RCS-RDS prin contractual de cesiune a drepturilor de televiziune (audiovizuale) încheiat cu LPF.”

Prin urmare, LPF şi RDS-RCS au luat decizia de a interzice accesul altor echipe de televiziune: “ … atât în timpul partidelor de fotbal cât şi cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea partidei de fotbal sau după primele 30 de minute ulterioare încheierii partidelor de fotbal incluse în pachetele dobândite de către RCS RDS SA (…) în incinta stadionelor, respectiv tribunele stadionului, incinta terenului (pistă sau spaţiu rezervat fotografilor), vestiare, zona mixtă pentru interviuri şi în parcare sau pe scările de acces de la tribuna oficială.

Este vorba despre un abuz evident, care încalcă flagrant dispoziţiile Legii audiovizualului, care garantează: “…dreptul oricărui altui radiodifuzor, numit în continuare radiodifuzor secundar (alt post de televiziune – n.n.), de a difuza extrase cu privire la eveniment…” (art. 84, pct. 1). Cât priveşte accesul în incinta stadioanelor, inclusiv a zonei mixte, în parcări sau pe scările de acces (!), se încalcă prevederea legală conform căreia organizatorii sunt obligaţi asigure “…accesul radiodifuzorului secundar la locurile în care se desfăşoară evenimentul de interes public (un meci de fotbal în cazul nostru – n.n.), pentru realizarea propriilor înregistrări în scopul editării unui extras” (art. 84. lit b). Faptul că la partidele ultimei etape a ligii naţionale de fotbal gazetarii din echipele aparţinând altor posturi TV trimise la faţa locului au fost de-a dreptul umiliţi, fiindu-le complet interzis accesul la locurile în care urmau să-şi exercite meseria, contravine de asemenea prevederilor art. 86 din sus-numita lege, conform căreia: “Orice radiodifuzor stabilit în spaţiul comunitar are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimentele de mare interes pentru public (…) în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri.”

În aceste condiţii, Asociaţia Presei Sportive somează L.P.F. şi S.C. RDS-RCS să reintre în legalite, respectând prevederile legale aflate în vigoare. Altfel, se vor afla curând în postura de a fi chemate în instanţă.

CONSILIUL A.P.S.