Parlamentul a adoptat propunerea legislativă privind creația jurnalistică

Propunerea legislativă privind completarea art. 1 din Legea nr. 8/2006, astfel încât şi jurnaliștii beneficieze, în anumite condiţii, de o indemnizaţie de 50% din pensia care li se cuvine, a fost recent aprobată de Camera Deputaţilor, care a avut un rol decizional în acest caz. Proiectul de lege inițiat, în aprilie 2015, de senatorul Haralambie Vochițoiu primise deja votul Senatului. Adoptarea acestui amendament este fără îndoială un act de reașezare a profesiei de jurnalist într-un context echitabil, așa cum au susținut mereu inițiatorii lui. El repară o nedreptate prin completarea unei legi din care fusese omisă creația jurnalistică.

Împlinirea acestei iniţiative, pentru care colegii de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști România (UZPR) luptă de mai mulți ani, acordă tuturor jurnaliștilor drepturile cuvenite, alături de scriitori, muzicieni, cineaşti, arhitecți sau artişti plastici. În fapt, aplicarea prevederilor Legii 8/2006 și gazetarilor (inclusiv a celor sportivi) nu este decât un act de recunoaștere a meritelor lor civice, profesionale și creatoare, un act moral și necesar.

Nu ne îndoim că n-a fost o treabă ușoară. Dezorganizată, incapabilă de solidaritate, comunitatea media a rămas singura profesie liberală fără un statut cert și fără beneficii sociale. Prevederea se adresează desigur jurnaliștilor obișnuiți, care trăiesc din sume echivalente de cele mai multe ori cu salariul minim pe economie.

Proiectul a generat în Senat și în Camera Deputaților un val de reacții, de dezbateri și de ședințe pe comisii, amânate pe parcursul mai multor întâlniri, în speranța unui vot favorabil. Au fost parlamentari și comisii care nu au acceptat faptul că jurnalismul ar fi un act de creație, impunând alte criterii de calitate și deontologice decât cele stabilite de Comisia de atestare a organizației. S-au primit întrebări, s-au dat răspunsuri, reprezentanții Uniunii Ziariștilor Profesioniști, prezenți la toate ședințele, insistând pe faptul aplicarea prevederilor Legii 8/2006 şi pentru ziarişti este un act de recunoaștere a meritelor lor civice, profesionale și creatoare, un act moral, un act necesar care nu trebuie mai sufere amânare.

Consecvenţa cu care conducerea UZP, cu președintele Doru Dinu Glăvan și secretarul general Benone Neagoe în prima linie, a pregătit bătăliile din cele două camere ale Parlamentului a dus în cele din urmă, la acceptarea ideii această măsură nu este altceva decât îndreptarea unei omisiuni regretabile, un act de reașezare a profesiei de jurnalist într-un context echitabil. Tuturor felicitări pentru această excepțională reușită!