COD STANDARD DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

                                      Standarde etice & profesionale

A te comporta etic este esenţa a ceea ce înseamnă a fi un profesionist; acest lucru îi deosebeşte pe adevăraţii profesionişti de toţi ceilalţi de pe piaţă.

Am creat un set clar şi simplificat de strandarde etice şi profesionale pentru a ghida comportamentul membrilor noştri şi pentru a ne asigura că toţi cei cu care intrăm în contact pot avea deplină încredere în noi.

                                                                     Introducere

Acest Cod de Comportament reflectă etosul şi cultura profesiunii şi spiritul legii care o guvernează. El identifică principiile cheie şi valorile care trebuie să ghideze activitatea zilnică şi subliniază valorile de bază ce trebuie respectate.

Codul stabileşte standardul minim al comportamentului profesional şi stilul de muncă al membrilor în îndeplinirea sarcinilor încredinţate. Se cere de la ei nu numai recunoaşterea responsabilităţilor faţă de cerinţele clienţilor, dar de asemenea responsabilitate în faţa publicului şi a colegilor de breaslă.

Aderarea la Cod demonstrează angajamentul luat faţă de prerogativele eticii afacerilor, ca şi integritatea profesională, cinstea şi obligaţia furnizării unor servicii eficiente.

Membrii AIPS care subscriu acestui Cod vor demonstra de asemenea angajamentul lor de a asigura că încrederea publicului în profesiunea de ziarist se menţine la cel mai înalt nivel.      

1. PRINCIPII DIRECTOARE

1.1 Obligaţii legale

Membrii trebuie să fie conştienţi de obligaţiile legale şi să se asigure că atât ei, cât şi angajaţii lor se conformează total acestor obligaţii şi oricăror alte relevante viitoare legislaţii.

1.2 Interesul public

Membrii trebuie să recunoască şi să accepte că au o responsabilitate faţă de public şi trebuie, la orice moment, în conduita lor profesională, să acţioneze de o manieră care arată clar lucrul acesta. Ei trebuie să se asigure că încrederea publicului în integritatea, probitatea şi cinstea faţă de profesie este menţinută permanent, prin aderarea la cele mai înalte standarde de conduită etică.  

1.3 Conduita etică

În conduita lor profesională, membrii trebuie să susţină permanent standardele stabilite prin acest Cod şi vor trebui să se conformeze în deplină concordanţă cu standardele care sunt aşteptate pe timpul practicării meseriei. Ei vor fi nevoiţi, în activitatea de zi cu zi, să adereze la un standard etic al profesiunii şi să se comporte cu independenţă, integritate şi obiectivitate faţă de public, clienţi şi colegi de breaslă.

1.4 Conduita profesională

În conduita muncii lor, membrii trebuie să acţioneze în mod consecvent cu buna reputaţie a profesiei şi să se reţină de la orice comportare care ar putea să o discrediteze.  

Membrii trebuie să acţioneze mereu obiectiv şi onest, fără conflict de interese şi să nu permită ca acţiunile sau îndrumările lor să fie nedrept influenţate de alţii.

1.5 Conflictul de interese

Un membru are un conflict de interese când se află într-o postură de încredere, care cere un exerciţiu de judecată faţă de o persoană pentru care acţionează şi faţă de care are fie interese private sau de afaceri, fie obligaţii de un anumit fel, astfel încât să se interfereze cu exerciţiul judecăţii.

Când un membru identifică existenţa, ori potenţialul creării unui conflict de interese, el trebuie să informeze cât mai curând cu putinţă persoana pentru care acţionează, în scris,  prezentând toate circumstanţele şi, în afara cazului în care persoana/persoanele consimte/consimt şi cer în scris să continue să lucreze, el este obligat să înceteze acţiunea de furnizare a serviciului.

Când unui membru i se oferă, sub orice formă, un stimulent de către o terţă persoană, el trebui imediat să-l informeze pe clientul său.

1.6 Confidenţialitate

Există sarcina confidenţialităţii, respectând informaţiile strînse în timpul exercitării meseriei. Informaţiile confidenţiale pot fi folosite şi dezvăluite numai în concordanţă cu cererile legale. Sarcina de confidenţialitate trebuie să continue chiar şi după ce relaţiile cu partenerul s-au încheiat.

1.7 Dezvoltare profesională

Membrii au datoria permanentă de a-şi menţine cunoştinţele profesionale şi abilităţi la nivelul care asigură prestarea unor servicii eficiente şi efective la cel mai înalt standard.

1.8 Asigurare

Membrii vor trebui să-şi procure, după caz, asigurare în ceea ce priveşte răspunderea civilă profesională, alături de asigurările reglementare.

1.9 Reclamă

Membrii nu vor putea publica sau îndemna spre publicare orice fel de material care este fals, induce în eroare sau necinstit. Oricare material publicitar trebuie să ţină seama de codul publicităţii ca şi de legislaţia consumatorilor.

1.10 Încredere

Există o relaţie specială între profesionişti şi clienţii lor. Este o relaţie bazată pe încredere. Standardele etice furnizează siguranţă publicului şi partenerilor în privinţa autenticităţii şi standardelor înalte pe care le pot aştepta când folosesc serviciile unor profesionişti. Încrederea este esenţială şi greu de câştigat şi meneţinut, dar poate fi pierdută extrem de uşor.

Toţi membri trebuie să demonstreze că:

            o Acţionează cu integritate, sunt cinstiţi şi cu onoare în tot ce întreprind;

            o Arată întotdeauna un înalt stadard al serviciilor;

o Lucrează într-o modalitate care promovează încrederea în profesie;

o Îi tratează pe ceilalţi cu respect şi politeţe şi respectă toate sensibilităţile culturale;

o Sunt responsabili în toate acţiunile lor;

o Garantează întotdeauna în faţa clienţilor sau a altor persoane faţă de care au responsabiliti profesionale, că vor primi cele mai bune sfaturi, susţinere sau servicii la standardul de calitate care a fost agreat;

o Acţionează de o manieră în care, atât viaţa profesională cât şi în cea privată îşi promovează imaginea proprie, firma la care este angajat, organizaţia din care face parte într-un mod pozitiv.

Concomitent respectă standardele etice în cazul unor destul de frecvente probleme, cum sunt conflictul de interese, darurile sau ospitalitatea excesivă şi ridică semne de întrebare atunci când apar situaţii neobişnuite şi comportări neadecvate.

1.11 Erori

Este de datoria membrilor de a-şi corecta erorile, mai mici sau mai mari, imediat ce îşi dau seama de ele.

1.12 Informaţii false

Membrii care plagiază sau care în mod voit sau nepăsător furnizează informaţii false pentru publicare trădează asociaţia noastră.

1. 13. Lege

Membrii se supun legilor în efectuarea profesiunii. Ei nu trebuie să comită niciun act ilegal, de orice natură.

                                                                            Importanţa eticii profesionale

Etica profesională este importantă fiindcă ea acţionează ca o ancoră pentru comportamentul corect. Pentru a asigura consistenţă şi limpezime indiferent de schimbarea unor factori ca starea economiei sau practicile de business de pe diferite pieţe.  Pentru membrii noştri acest lucru înseamnă să lucreze cât mai bine pentru clienţii lor, dar numai prin recunoaşterea şi respectarea interesului publicului larg.

Membrii noştri vor să demonstreze că ei lucrează şi se comportă etic pentru propriul beneficiu, dar vor să arate de asemenea că fac acest lucru promovând de asemenea meseria pe care o slujesc. Comportamentul greşit al unui singur membru poate împinge asociaţia spre dezonoare.  

(Cod etic elaborat de gazetarul veteran Jimmy Magee din Irlanda, prezentat la Congresul AIPS de la Baku – aprilie 2014)