Breaking News

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI APSR

Întrunit în şedinţa ordinară a lunii februarie, Consiliul Asociaţiei Presei Sportive din România a aprobat bilanţul contabil al asociaţiei la data de 31.12.2015, an încheiat din punct de vedere financiar cu un profit de 49.205 lei. Acest profit a rezultat atât din activitatea fără scop patrimonial a asociaţiei (taxe legitimaţii, sponsorizări) – în valoare de 8.563 lei, cât şi, sau mai ales, din activitatea economică a APSR, respectiv editarea revistei Sport în România – în valoare de 40.642 lei. Consiliul APSR a aprobat de asemenea utilizarea profitului pentru capitalizarea asociaţiei, în vederea continuării activităţii non-profit şi a celei economice ale asociaţiei.

Al doilea punct pe ordine de zi l-a constituit propunerea preşedintelui Dumitru Graur de înfiinţare a unor comisii speciale în cadrul asociaţiei, având drept scop dinamizarea şi mai buna organizare a activităţii. Consiliul a hotărât în unanimitate înfinţarea următoarelor comisii şi pe responsabilii acestora:

–         Comisia de tineret: Narcis Drejan

–         Comisia feminină: Mirela Neag

–         Comisia relaţii internaţionale: Dumitru Graur

–         Comisia de competiţii sportive: Cătălin Cîrnu

–         Comisia de dezvoltare: Vlad Enăchescu

–         Comisia de etică: Consiliul APSR

Aceste comisii vor putea avea propriile proiecte şi întruniri, urmând să rapoteze periodic Consiliului, ca şi Adunării Generale a APSR rezultatul activităţilor pe care le întreprind.

 

                                       Principalele repere ale activităţii anului 2015

În anul 2015 Asociaţia Presei Sportive din România a avut o activitate susţinută, cu succese pe mai multe planuri. Astfel, principala activitate economică, în măsură să susţină din punct de vedere financiar asociaţia, a fost realizarea revistei “Sport în România”, tipărită lunar şi difuzată în circa 2.000 de exemplare. De reţinut că pentru anul de referinţă, veniturile obţinute din vânzarea revistei au constituit  (aşa cum s-a văzut mai înainte) principala sursă de acoperire a cheltuielilor de funcţionare a asociaţiei, dat fiind că nu s-au încasat în această perioadă decât mici sume din cotizaţii (legitimaţiile se reînnoiesc din doi în doi ani).

Consiliul APSR s-a reunit în şedinţe lunare, luând hotărârile care se impuneau cu unanimitate de voturi. Preşedintele asociaţiei, dl. Dumitru Graur, a participat la Congresul Asociaţiei Internaţionale a Presei Sportive, ţinut la Paris în luna martie, iar dl. Narcis Drejan, a reprezentat asociaţia noastră la Congresul AIPS Europe, care a fost organizat la Minsk (Belarus), în septembrie.

Între alte acţiuni este de reţinut şi cea din luna ianuarie, când, la iniţiativa colegului Narcis Drejan, APSR a demarat o acţiune de într-ajutorare a gazetarului Sorin Dumitrescu, aflat pe patul de spital şi într-o situaţie financiară precară. Prin contribuţia directă a mai multor membri, APSR a reuşit să strângă suma de 2.000 lei, care a fost predată soţiei acestui gazetar, Alina Dumitrescu, la sediul asociaţiei.  

La data de 16 mai 2015 a avut loc Adunarea Generală de alegeri a APSR, care s-a ţinut în Sala de conferinţe a Hotelului IBIS din Capitală. Au participat circa 100 de gazetari, cei mai mulţi dintre ei din provincie. Cu această ocazie, dl. Dumitru Graur a fost reales pentru alţi 4 ani în funcţia de preşedinte APSR, iar pentru Consiliul de conducere au fost desemnaţi domnii Vlad Enăchescu – vicepreşedinte, Romeo Chiriac – secretar general, Narcis Drejan, Cătălin Cârnu, Alexandru Enciu şi Emil Grădinescu – membri. De remarcat de asemenea că APSR-ului i-a fost recunoscut în acest an statutul de asociaţie de utilitate publică, în luna iulie, prin HG publicată în Monitorul Oficial nr. 528/16.07.2015.

Între 1 şi 5 iunie, o delegaţie format din mai mulţi ziarişti sportivi s-a deplasat la Bansko (Bulgaria), pentru a participa la Congresul Asociaţiei Jurnaliştilor Sportivi din Sud-Estul Europei (SEESJA) şi la tradiţionalul turneu de fotbal dintre gazetari, dotat cu Cupa Ivan Kolev-Michimana.

În fine, dar nu în ultimul rând, în ziua de 18 decembrie, APSR a organizat în Sala de conferinţe a COSR, festivitatea de decernare a Premiilor Asociaţiei Presei Sportive din România, reluând o veche tradiţie a gazetăriei sportive din ţara noastră. Au fost premiaţi cu această ocazie un număr de 9 ziarişti, care au primit trofee şi diplome din partea asociaţiei pentru munca lor din anul 2015.

CONSILIUL APSR  

leave a reply