Proces verbal al Adunării Generale de Alegeri a APS 2023

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERI
A ASOCIAȚIEI PRESEI SPORTIVE DIN ROMÂNIA
Ședința reconvocată din 22 aprilie 2023
SALA AMFITEATRU COSR, ORA 11:00

La Adunarea Generală de Alegeri, sunt prezenți un număr de 42 de membri cu drept de vot. În conformitate cu prevederile statutare, ședința reconvocată a Adunării Generale din 15 mai 2023, se desfășoară statutar.

Ordinea de zi:
1. Aprobarea raportului de activitate al APSR pe anul 2022
2. Aprobarea bilanțului financiar-contabil pe anul 2022 și descărcarea de gestiune pe anul 2022
3. Aprobarea modificării cotizației de membru al APSR
4. Alegeri pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al APSR pe perioada 2023-2027
5. Alegerea membrilor Consiliului APSR pentru 2023-2027
6. Discuții libere și propuneri pentru dezvoltarea Asociației
7. Decernarea Premiilor APSR pentru elitele presei sportive din România pe anul 2019

Președintele în exercițiu, Dumitru Graur, prezintă Ordinea de zi. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Înaintea începerii lucrărilor Adunării Generale de Alegeri a fost păstrat un moment de reculegere în memoria jurnaliștilor sportivi decedați de la precedenta Adunare Generală de Alegeri, desfășurată în 2019.
Se propune o Comisie de redactare a Procesului Verbal de ședință formată din Marian Cărăvan și Daniel Ion. Se aprobă

1. Dl Dumitru Graur prezintă Raportul de activitate al APSR pe anul 2022. Se menționează faptul că 2022 a însemnat al 95-lea an din istoria Asociației. Președintele APS a participat pe 1 martie 2022 la o întâlnire online, organizată de Asociația Internațională a Presei Sportive, alături de reprezentanții majorității asociațiilor naționale din Europa, iar în contextul războiului din Ucraina s-a solicitat atunci ca reprezentanții Rusiei și Belarusului să se retragă din Comitetul Executiv al AIPS.
Se menționează apariția în luna aprilie a numărului 100 al revistei „Sport în România”, editată de Asociația Presei Sportive.
Se menționează faptul că președintele APS a participat la cel de-al 84-lea Congres al AIPS, la Roma, în perioada 3-6 octombrie 2022. Congres la care jurnalistul Emanuel Fântâneanu a fost reales în Comitetul Executiv al AIPS.
Se menționează că în luna noiembrie Asociația Presei Sportive a semnat un memorandum de colaborare cu Pakistan Sports Writers Federation (președinte Amjad Aziz Malik), document care are în vedere dorința părților de a coopera în domeniul jurnalismului sportiv. Memorandumul a fost semnat cu ajutorul dlui Emanuel Fântâneanu.
Se menționează implicarea APS în procesul de acreditare a jurnaliștilor sportivi la JO Paris 2024, dar și la Jocurile Europene 2023 de la Cracovia.
Se menționează contribuția substanțială a Consiliului APS la organizarea primei ediții a Galei Sportivul Anului, organizată de Ministerul Sportului la începutul anului 2023, la Opera Națională București.
Întregul Raport de activitate al APSR este cuprins în ANEXA 1 la P.V. AG 22.04.2023, parte integrantă la prezentul PV.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

2. Secretarul General, Daniel Ion, prezintă bilanțul contabil și raportul auditorului independent pentru anul 2022.
Concluziile bilanțului și ale auditorului certifică faptul că APSR nu are plăți restante, iar din analiza indicatorilor financiari rezultă că sunt îndeplinite toate condițiile pentru continuarea activității.
Bilanțul contabil este atașat la prezentul PV ca ANEXA 2 la P.V. AG 22.04.2022, iar raportul de audit ca ANEXA 3/AGO/22.04.2023.
Se supune la vot aprobarea bilanțului contabil pe 2022 și descărcarea de gestiune atât pe anul 2022, cât și pe perioada 2015 -2021. Se aprobă în unanimitate.

3. Se supune aprobării Adunării Generale modificarea cotizației de membru al APS. În unanimitate, s-a aprobat majorarea cotizației de la 200 la 300 de lei pentru doi ani calendaristici, cotizație care va intra în vigoare începând cu bienala 2024-2025.

4. Pentru funcția de președinte al APSR, cu mandat de 4 ani, 2023-2027, există un singur candidat, Cătălin Țepelin, redactor-șef al Gazetei Sporturilor. Din acest motiv, se decide alegerea noului președinte prin vot deschis. Se supune la vot alegerea dlui Cătălin Țepelin în funcția de președinte al APSR, pe perioada 2023-2027. Se aprobă în unanimitate.

5 Pentru funcția de vicepreședinte al APSR, cu mandat de 4 ani, 2023-2027, există un singur candidat, în persoana dlui Dumitru Graur, cel care a condus Asociația timp de 12 ani, 3 mandate, în perioada 2011-2023. Se decide ca alegerea noului vicepreședinte să fie tot prin vot deschis. Se supune la vot alegerea dlui Dumitru Graur în funcția de vicepreședinte al APSR, pe perioada 2023-2027. Se aprobă în unanimitate.

5. Se trece la alegerea membrilor Consiliului APSR pe perioada 2023-2027. Pentru cele 4 posturi de membru al Consiliului APSR sunt 7 candidaturi validate, alegerile fiind făcute prin intermediul buletinelor de vot. Dl Emanuel Fântâneanu propune numirea unei comisii de numărare a voturilor, alcătuită din Bogdan Nevel și Răzvan Toma. Cei 7 candidați pentru postul de membru în Consiliul APSR sunt: Cătălin Cîrnu, Emil-Hossu Longin, Cristian Geambașu, Dochița Moșoianu, Cristian Vlad, Gabriel Liviu Balica și Daniel Pop.
În urma voturilor valabil exprimate de cei 42 de membri ai asociației prezenți la lucrări, au fost aleși în Consiliul APSR, în funcția de membru:
Cătălin Cîrnu (Radio România Actualități) – 34 de voturi
Emil Hossu-Longin (TVR) – 33 voturi
Dochița Moșoianu (TVR) – 33 voturi
Cristian Geambașu (Gazeta Sporturilor) – 29 voturi
Au mai primit voturi, fără a fi aleși în Consiliul APS: Cristian Vlad – 16 voturi, Gabriel Liviu Balica – 16 și Daniel Pop -7.
Conform Statutului APSR, președintele ales a desemnat Secretarul General al asociației, acesta fiind Andrei Crăițoiu, de la Gazeta Sporturilor.

6. În sala „Amfiteatru” a COSR s-a aflat și unul dintre seniorii presei sportive, Modesto Gino Ferrarini, 92 de ani, salutat cu căldură de ceilalți jurnaliști participanți la Adunarea Generală de Alegeri a APSR.
După alegerile care au desemnat noul Consiliu APSR a avut loc și o lansare de carte cu tematică sportivă. Fostele mari sportive Carmen Aneta Isac și Carmen Mihaela Coca sunt autoarele cărții „Gimnastica ritmică în școală”, tipărită la Baia Mare, sub îngrijirea Editurii ECREATOR.

7. Se trece la decernarea Premiilor APSR pe anul 2022, la cele zece categorii.

Se procedează apoi la încheierea Adunării Generale de alegeri pe anul 2023.