Integrare sustenabilă socială și educațională prin activități sportive

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, în parteneriat cu Norwegian School of Sport Sciences a organizat, recent, Conferința de lansare a proiectului predefinit.


Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 4.450.000 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a facilita integrarea educațională și socială a unui număr de 2.600 de copii aflați în risc de excluziune, selectați din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, prin activități integrate bazate pe sport.
În fața a 120 de invitați au luat cuvântul, Rectorul UNEFS București, profesor universitar dr. Florin Pelin, coordonatorul proiectului, profesor universitar dr. Gabriel Ghițescu (UNEFS București), reprezentantul partenerilor din Norvegia, profesor universitar Aage Radman (National School of Sport Sciences), din partea Ambasadei Norvegiei, consilierul pe probleme legate de granturile SEE și norvegiene, doamna Grete Kristine Ødegaard, reprezentantul COSR, domnul Florin Mișcă, președintele Asociației Presei Sportive, domnul Dumitru Graur și fostul consilier MEN pe problemele minorităților, domnul Vasile Burtea.
Proiectul este finanțat de Granturile SEE și Norvegiene (2014 -2021) ca proiect predefinit în cadrul “Programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor”
Proiectul este implementat de către UNEFS în parteneriat cu NSSS (Norwegian School of Sport Sciences) având o durată de 4 ani – 2019-2023.
Proiectul are ca și obiectiv principal creșterea incluziunii educaționale pentru un număr de 2.600 de copii aflați în risc de excluziune socială, printr-o abordare integrată bazată pe activități sportive. Prin activitățile derulate proiectul își propune să diminueze fenomenul de părăsire timpurie a școlii, atât prin creșterea gradului de participare la procesul educațional cât și prin creșterea nivelului de transfer între ciclurile de învățământ – clasa a VIII-a spre a IX-a (ISCED 2 – ISCED 3).

Proiectul se derulează la nivel național, în cele 8 regiuni de dezvoltare, în 32 de școli din 24 de județe. Pe lângă activitățile de sprijinire a copiilor, proiectul vizează și expunerea
unui număr de 760 de experți educaționali și a unui număr de 800 părinți la instrumente specifice de lucru cu categoriile vulnerabile de copii, asigurând astfel o susținere integrată a acestora.

Părăsirea timpurie a școlii este un fenomen complex care generează pe termen scurt excluziune educațională iar pe termen mediu și lung excluziune socială și profesională. Combaterea sustenabilă a acestui fenomen prin activități integrate cu caracter sportiv reprezintă o prioritate strategică. Proiectul își propune să dezvolte metodologii specifice de lucru cu categoriile de copii vulnerabili, metodologii care, împreună cu rezultatele directe ale activităților din proiect vor fi centralizate într-o propunere de politică publică”.