Clubul „U” la Centenar

Prof. univ. dr. Andrei Marga
Rectorul Universității Babeș-Bolyai (1993-2004 și 2008-2012)

Cei care au participat la fondarea Universității românești din Cluj (1919-1920) erau convinși de importanța aparte a educației fizice și sportului și le-au acordat sprijin. „Mens sana in corpore sano” a fost deviza pe care au gravat-o în mai multe locuri. În rândurile studenţimii clujene sportul s-a organizat astfel mai devreme decât în alte orașe, iar organizarea a fost pilduitoare.
Deja în toamna anului 1919 au apărut chemări pentru înființarea Clubului Sportiv „Universitatea Cluj”. În 1920 s-a constituit „Societatea Sportivă a Studenților Universitari” – ai cărei membrii purtau șepci roșii. În 1920 echipa studențească disputa primul meci de fotbal, iar în 1923 lua parte la primul turneu internațional. Echipa clujeană a făcut parte din divizia națională de fotbal de la organizarea acesteia și a jucat finala pentru titlu deja în prima ediție.
De atunci s-au scurs multe decenii, cu inițiative, satisfacții și aspirații. Esențiale au fost dorința de atingere a competitivității și păstrarea exigenței față de activitățile întreprinse. De aceea, centenarul Clubului Universitatea are înainte de orice semnificația sărbătoririi unei inițiative benefice și a unei prestații de calitate, care au traversat cu rezultate timpul. Nici inițiativa și nici rezultatele Clubului Universitatea nu ar fi fost de succes fără anumite dezvoltări care au avut loc la Universitatea din Cluj și, desigur, în municipiu.
Prima dezvoltare a fost de natura infrastructurii. Deja în 1930-32 s-a construit, la inițiativa rectorului Iuliu Hațieganu, Parcul Sportiv. Acesta a și primit premiul de arhitectură sportivă la Olimpiada de la Berlin (1936) și a rămas până azi emblematic.
A doua dezvoltare a fost de natura instituțională. Întemeierea în 1960 a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, sub rectorul Constantin Daicoviciu, a permis concentrarea de specialişti în domeniu, asistaţi de mijloace logistice necesare şi capabili să reprezinte educația fizică și sportul la nivel ridicat şi să formeze noi generaţii. Această facultate, restabilită și relansată în 1993, a dat până acum peste 15000 de absolvenţi, care au susţinut şcoli, cluburi şi universităţi din ţară şi din afara ţării.
A treia dezvoltare a constat în sincronizarea cu evoluția europeană în domeniul educației fizice și sportului prin modernizare. Din 1993 Rectoratul a asigurat numeroase construcţii şi dezvoltări, care au rămas, la rîndul lor inspiratoare. S-a inaugurat sediul nou al facultăţii în Parcul Sportiv (1995). Întregul Parc Sportiv a fost reconfigurat prin construcții semnificative, precum Hotelul Universitas (2003), inaugurat cu prilejul conferinței continentale a universităților, organizată de Universitatea Babes-Bolyai. S-a trecut neîntârziat la dotarea modernă a facultăţii cu laboratoare (1996). Au avut loc amenajarea pistei de atletism cu coritan (1998) și construcţia celei de-a doua săli de jocuri în Parcul Sportiv (2007). S-a reconstruit din temelii Bazinul olimpic de înot (2009), unul din cele mai moderne din ţară. S-a elaborat proiectul de modernizare a întregului Parc Sportiv și s-a obținut finanțarea europeană (2010). S-a construit și dat în folosință căminul „Sportul XXI” (2012), alocat studenților facultății și sportivilor Clubului.
A patra dezvoltare a însemnat susținerea tot mai amplă din partea economiei locale. Grație dezvoltării universitare și atragerii unor investitori, în Cluj-Napoca firme și bănci s-au angajat să susțină echipele Clubului Universitatea. Și astăzi ele sunt suportul indispensabil.
A cincea dezvoltare a ținut de oxigenul asigurat de însăși performanțele echipelor sportive care s-au creat în cadrul clubului și facultății și în jurul unor antrenori și responsabili înalt calificați, preocupați să facă din personalitățile sportive, echipele și orașul de pe Someș referinţe internaţionale. Clubul a dat campioni mondiali, olimpici, europeni, naționali. Mulți clujeni și neclujeni, studenți și nestudenți s-au bucurat de facilitățile, de inițiativele și de performanțele Clubului Universitatea. Atmosfera de multiculturalitate și de înțelegere interetnică din Universitatea Babeș-Bolyai a fost foarte stimulativă. De aceea sportivi din toate comunitățile etnice – români, maghiari, germani, evrei – au contribuit la palmaresul clubului.

În peisajul României Clubul Universitatea a adus și a menținut un apel viu la virtuțiile tinereții și ale devoțiunii nețărmurite pentru performanță în diferite ramuri sportive. De aceea, la Centenar aduc un sincer omagiu sportivilor, antrenorilor, finanțatorilor și suporterilor, care au însufleţit Clubul Universitatea, și Facultății de Educaţie Fizică şi Sport, care l-a asistat cu personal specializat! Mă întorc cu preţuire şi recunoştinţă spre toți cei care şi-au exercitat cu profesionalism, exigenţă şi răspundere rolul.