APS A ÎMPLINIT 85 DE ANI !

Mesajul preşedintelui APS, Dumitru Graur

Acum 85 de ani, mai exact la 2 decembrie 1927, la Bucureşti s-a desfăşurat  Adunarea Generală de constituire a Asociației Presei Sportive. Primul preşedinte al tinerei asociaţii profesionale fost numit dl. Grigore Caracostea. Scopul constituirii  asociației era, aşa cum se afla scris în actul de înfiinţare: “Ocrotirea intereselor morale și materiale ale ziariștilor sportivi, strângerea relațiilor colegiale și de solidaritate profesională între membrii ei, ridicarea și menținerea prestigiului corporației, legarea de relațiuni cu asociații similare din străinătate, afilirea la Asociația internațională a presei sportive și răspîndirea prin toate mijloacele a sportului și educației fizice în țară.

Astăzi APS continua tradiţia înaintaşilor şi încearcă să respecte spiritul care a dus la aceasta uniune de breaslă: “Dacă ziariștii sportivi voesc să să fie considerați și respectați de celelalte bresle, trebue în primul rînd să se respecte și considere între ei. De cumințenia tuturor, de înlăturarea mijloacelor de sforărie introduse în ultimul timp în conducerea sportivă, de respectul de sine și al confraților precum și de munca încordată a întregii bresle gazetărești sportive, va depinde soarta tinerei Asociații.” (citat din “Gazeta Sporturilor”, dec. 1927).

Nu îmi rămîne decît să sper la rîndul meu, spre a respecta întrutotul litera comunicatului din decembrie 1927, în continuitatea mesajului transmis urmaşilor cu 85 de ani în urmă: „Să dovedim prin ponderație, seriozitate și onestitatea profesională ca instituțiunea ce am creiat este viabilă și sortită unui viitor rodnic”.

La Mulţi Ani tuturor gazetarilor sportivi români!

Preşedinte APS,

Dumitru Graur