ANALIZA DURĂ A CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI

„Raportul de Audit al performanţei“ a reliefat că „nu se acordă importanţă sportului din România“, „nu există o strategie durabilă“, „managementul este defectuos“, declinul sportului nostru fiind catastrofal asupra imaginii României în exterior şi al sănătăţii populaţiei, în interior. Regretabil, raportul acesta a fost finalizat în 2013 şi ignorat până în 2016.