Acreditări de presă scrisă la JO 2024

În atenția tuturor redacțiilor sportive

Asociația Presei Sportive a primit recent o adresă din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu privire la modalitatea de acreditare a reprezentanților presei scrise, a celor online și a fotoreporterilor la Jocurile Olimpice Paris 2024. Cota inițială rezervată României este de 9 locuri pentru presă scrisă/online și 2 de fotoreporter. Redacțiile interesate sunt rugate să-și exprime până la sfârșitul lunii august 2022 interesul lor în acreditarea jurnaliștilor și fotoreporterilor la JO 2024, urmând ca în funcție de cerere Comitetul Olimpic Internațional să poată suplimenta, dacă va fi cazul, cota de acreditări rezervată țării noastre. Publicăm mai jos și adresa primită de la COSR.

Președinte,
Dumitru Graur

***

Către
ASOCIAȚIA PRESEI SPORTIVE DIN ROMÂNIA

În atenția
Domnului Dumitru Graur, Președinte

Stimate domnule Președinte,

Avem plăcerea de a vă aduce la cunoștință faptul că, în perspectiva acreditării reprezentanților presei la Jocurile celei de a XXXIII-a Olimpiade – Paris 2024, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a stabilit alocarea numerică inițială a acreditărilor pentru presă, respectiv pentru jurnaliști (categoria de acreditare „E”) și pentru fotografi (categoria de acreditare „EP”).

Ca urmare, vă transmitem atașat scrisoarea referitoare la etapele procesului de acreditare și înscriere, conținând și acțiunile și sarcinile aferente fiecăreia.

Având în vedere cele prezentate în adresa atașată, vă rugăm, ca în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de data de 5 septembrie 2022, să ne comunicați care sunt organizațiile de presă interesate de a propune reprezentanți spre acreditarea la Jocurile Olimpice Paris 2024, precum și numărul de acreditări alocate fiecăreia pentru cele două categorii. Tot până la data de 5 septembrie 2022, așteptăm eventualele propuneri argumentate, pentru majorarea cotelor numerice alocate pentru fiecare categorie de acreditare, pentru a înainta o solicitare oficială către Comitetul Internațional Olimpic.

Cu respect,
Florin Mișcă
Secretar General Adjunct