13 aprilie – Adunarea Generală de Alegeri a APSR. 6 aprilie – data limită pentru depunerea dosarelor

Așa cum a mai fost anunțat, Consiliul Asociației Presei Sportive din România a convocat Adunarea Generală de alegeri pe anul 2019 pentru data de 13 aprilie a.c., ora 10.00, în Sala Amfiteatru a Comitetului Olimpic și Sportiv Român (Bd. Mărăști nr. 20A, lângă Arcul de Triumf).

Sunt convocati la AG și vor avea drept de vot toți membri APSR cu cotizația la zi.
Conform Statutului APSR (Art. 12): “Membrii APSR au dreptul – să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale APS, cu condiția să aibă minimum 3 (trei) ani ca membru al asociaţiei”.
Vor fi alese următoarele funcții ale Consiliului APSR, pentru următorii 4 (patru) ani de mandat (2019-2023):
– Președinte APSR (1)
– Vicepreședinte (1)
– Secretar General (1)
– Membru (4)
Candidaturile trebuie trimise prin mail la adresa apsmedia.romania@gmail.com sau prin poștă la adresa: Asociația Presei Sportive, Str. Vasile Conta nr. 16, et. III, cam. 318, sector 2 București – cel mai târziu până la data de 6 aprilie 2019, orele 20.00 (data Poștei). Aceste candidaturi vor purta obligatoriu semnătura și datele personale (CV-ul) candidatului. Se poate candida pentru maximum două poziții ale Consiliului. Candidaturile urmează să fie apoi validate de Consiliul APSR.

CONSILIUL APSR