1. Cotizaţia pentru obţinerea legitimaţiilor de membru al Asociaţiei Presei Sportive (având valabilitate de doi ani, 2020-2021) este de 150 RON. Această sumă va fi plătită integral, în contul: RO71CECEB50343RON0650128, deschis la CEC Bank, sucursala Domenii, pe numele Asociaţiei Presei Sportive (C.I.F. 12139038). Legitimațiile au valabilitate până la 31 decembrie 2021.

2. Pentru emiterea legitimaţiilor, gazetarii trebuie să trimită apoi prin mail, la adresa apsmedia.romania@gmail.com, următoarele documente:

a) Fotografia (în format jpg., tif. bmp), pentru a fi ataşată legitimaţiei (numai pentru noii membri).

b) Dovada plăţii taxei sau a taxelor (ordin de plată, virament bancar, print-screen pentru operaţiunile efectuate electronic).

Vă rugăm să nu efectuați plata până nu primiți confirmarea eligibilității dumneavoastră.

c) CV şi recomandarea conducerii redacţiei sau a 2 membri APS cu vechime (numai pentru noii membri).

d) Semnarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul profesional al APSR și trimiterea documentului pe adresa noastră de e-mail (documentul îl puteți descărca de aici).

Legitimaţiile vor fi trimise prin poştă la adresele indicate de către beneficiarii din provincie, sau se vor putea ridica personal de la sediul Asociaţia Presei Sportive: str. Vasile Conta nr. 16, etaj III, cam. 318, sector 2, București, CP 020954

(*Există și posibilitatea efectuării plății direct la sediul nostru) 

Cardul de membru APS vă oferă posibilitatea de a fi acceptați și în AIPS.