1. Cotizaţia pentru obţinerea noilor legitimaţii de membru al Asociaţiei Presei Sportive (având valabilitate de doi ani, 2018-2019) rămâne neschimbată, în sumă de 140 RON. Această sumă va fi plătită integral, în contul: RO71CECEB50343RON0650128, deschis la CEC Bank, sucursala Domenii, pe numele Asociaţiei Presei Sportive (C.I.F. 12139038). Noile legitimaţii au valabilitate până la 31 decembrie 2019.

2. Pentru emiterea legitimaţiilor, gazetarii trebuie să trimită apoi prin mail, la adresa apsmedia.romania@gmail.com, următoarele documente:

a) Fotografia (în format jpg., tif. bmp), pentru a fi ataşată legitimaţiei (numai pentru noii membri).

b) Dovada plăţii taxei sau a taxelor (ordin de plată, virament bancar, print-screen pentru operaţiunile efectuate electronic).

c) CV şi recomandarea conducerii redacţiei sau a 2 membri APS cu vechime (numai pentru noii membri).

Legitimaţiile vor fi trimise prin poştă la adresele indicate de către beneficiarii din provincie, sau se vor putea ridica personal de la sediul Asociaţia Presei Sportive: str. Vasile Conta nr. 16, etaj III, cam. 318, sector 2, București, CP 020954